วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2555


วันศุกร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ 2555

วิชา การจัดประสบการณ์ทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย EAED 2203

เวลาเรียน 8.30 - 12.20 น.    อาจารย์ให้แสดงความคิดเห็นที่รัฐบาลแจก "แท็ปเล็ท" ให้เด็กประถม1 ใช้ ว่าจะเขียนออกมาในรูป

แบบไหนที่ทำให้เข้าใจง่ายๆ เช่น เขียนเรียงความ เขียนเป็น mindmap ฯลฯ

ในหัวข้อ 
 
1. ข้อดี          
2. ข้อเสีย          
3. ผลกระทบ          
4. การนำไปใช้         

และได้พูดถึงการใช้ภาษาในการเขียนใบประเมินและการเขียนข้อความลงในบล็อก

วันศุกร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ 2555

วิชา การจัดประสบการณ์ทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย EAED 2203

เวลาเรียน 8.30 - 12.20 น.

      วันนี้อาจาย์ตรวจความเรียบร้อยบล็อกของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาไปปรับปรุึงแก้ไขบล็อกของตัวเองให้ดีกว่าเดิม ซึ่งอาจารย์ได้แนะนำว่าให้ไปแก้ไขอย่างไรบ้าง ต้องเพิ่มเติมสื่อโทรทัศครู  ต้องมีงานวิจัย  และตกแต่งบล็อกให้เเป็นที่น่าสนใจ
โทรทัศน์ครูที่ดิฉันเลือก


      เมื่อไม่กี่ปีก่อนทักษะในการออกเสียงอ่านและการเขียนต่ำมาก  ตอนนี้เราพบว่าถ้าออกเสียงอย่างเป็นระบบจะทำให้การอ่านออกเสียงของนักเรียนพัฒนาขึ้น รวมทัั้้งความคิดสร้างสรรค์ก็เพิ่มขึ้น การสอนแบบนี้มีผลดีมาก ในช่วงเริ่มต้นของชั้นอนุบาล1 ให้นักเรียนทุกคนอยู่ในห้องเรียนกับคุณครูเพื่อฝึกออกเสียงทุกๆเสียง  ทบทวนเสียงที่เรียนไปแล้ว เด็กชั้นอนุบาล1 บางคนรู้จักเสียงบางคำแต่บางคนก็ไม่รู้จักเสียงอะไรเลย เพราะฉะนั้นครูต้องรู้ว่าเขาอยู่ในระดับไหนและรู้อะไรบ้าง สำหรับเด็กที่พอจะรู้เสียงบ้างเราก็ทบทวนให้เขา แต่เด็กที่ไม่รู้จักเสียงบางเสียงเราควรสอนเขาแบบตัวต่อตัว เมื่อเรียนจบเทอมเด็กส่วนใหญ่เข้าใจ  สำหรับเด็กที่ต้องเรียนเพิ่มครูจะแยกออกมา  เมื่อจบเรื่องการออกเสียงเราจะให้โอกาสเด็กๆอีกครั้งเพื่อประยุกต์ใช้สิ่งที่เรียนมาแต่ให้อยู่ในบริบทมากขึ้น สิ่งสุดท้ายที่เราจะทำเราจะฝึกตั้งคำถาม


กลยุทธ์การสอนออกเสียงและสะกดคำอย่างเป็นระบบ

1. สอนพร้อมกันทั้งชั้น ฝึกออกเสียงประกอบท่าทางตามครู ออกเสียงประกอบบัตรพยัญชนะที่เรียงเป็นคำ และเรียนออกเสียงทุกเสียง
2. ทบทวนเสียงที่นักเรียนได้เรียนไปแล้ว แล้ววิเคราะห์ว่าผู้เรียนสามารถออกเสียงได้ครบทุกเสียงหรือไม่
3. คัดแยกนักเรียนที่ออกเสียงได้ไม่ครบทุกเสียงออกไปสอนตัวต่อตัว หรือสอนเป็นกลุ่มเล็กๆโดยมีขั้นตอนการสอน คือ 
ฝึกถามคำถามโดยใช้คำที่ครูกำหนดให้ ให้นักเรียนออกเสียงและชี้ที่ตัวอักษร (ฝึกหลายๆครั้ง) 
เล่นเกมลุกขึ้นแล้วเปลี่ยนที่ โดยถ้าครูออกเสียงใด ให้นักเรียนที่บัตรคำตามเสียงนั้นลุกขึ้นแล้วเปลี่ยนที่ประยุกต์ใช้ โดยให้นักเรียนตั้งคำถามจากคำที่ครูกำหนดให้ ฝึกออกเสียงคำ ครูแสดงการเขียนประโยคคำถามที่ถูกต้องเพื่อให้นักเรียนคุ้นกับรูปแบบการเขียน
สร้างบริบทในการอ่าน เขียน โดยให้ตั้งคำถามจากนิทานที่ครูอ่านให้ฟัง ฝึกออกเสียงประกอบท่าทาง
ใช้หนังสือเพื่อเชื่อมโยงสู่ทักษะการอ่านและการเขียน โดยให้นักเรียนอ่านคำยากและฝึกออกเสียงคำยาก
4. ให้นักเรียนทำกิจกรรมเสริม เช่นเขียนตามคำบอกของครู เล่นบิงโก

 การประยุกใช้งานให้เหมาะสม

ครูควรแสวงหาหนังสือสำหรับเด็กที่เหมาะกับวัยมาเป็นสื่อในการฝึกออกเสียงและสะกดคำ
สามารถนำกิจกรรมไปประยุกต์ใช้ในการสอนแจกลูก สะกดคำ และการผันคำ


วันศุกร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2555


วันศุกร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ 2555

วิชา การจัดประสบการณ์ทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย EAED 2203

เวลาเรียน 8.30 - 12.20 น.   วันนี้มีการร้องเพลงและเล่านิทานต่อจากวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2555


กลุ่ม อันอัน   เพลง  เด็กน้อยน่ารัก

     **เด็ก เด็กที่น่ารัก หนูจงตั้งใจอ่านเขียน

ตอนเช้าหนูมาโรงเรียน (ซ้ำ)

หนูจงพากเพียรและขยันเรียนเอย

กลุ่ม มด  เพลง นกน้อย

 ** นกตัวน้อยน้อย  บินล่องลอยตามสายชล

เด็กเด็ก พากันมาชื่นชม  ช่างสุขสมอารมณ์จริงเอย

ลา ลั้น ล้า ลา ลัน ล้า ลา ล่า ลา

กลุ่ม พราว  เพลง  ตาหูจมูก

    ** ดวงตาฉันอยู่ที่ไหน  รู้ไมช่วยบอกฉันที

ดวงตาฉันอยู่ที่นี่           ดูให้ดีอยู่ที่นี่เอง

ใบหูฉันอยู่ที่ไหน           รู้ไหมช่วยบอกฉันที

ใบหูฉันอยู่ที่นี่               ดูให้ดีอยู่ที่นี่เอง

จมูกฉัันอยู่ที่ไหน           รู้ไหมช่วยบอกฉันที

จมูกฉันอยู่ที่นี่               ดูให้ดีอยู่ที่นี่เอง  (ซ้ำ) 


กลุ่ม อ๊อฟ   เพลง   กินผัก ผลไม้

 ** กินผักแล้วมีประโยชน์    ไม่เคยมีโทษมีแต่วิตามิน

เกลือแร่ก็มีมากมาย          อีกทั้งกากใยถูกใจจริงจริง

กินเท่าไหร่ก็ไม่มีอ้วน        กินเท่าไหร่ก็ไม่มีอ้วน

          ของดีล้วนล้วนไม่ควรเขี่ยทิ้ง


   กลุ่มที่เล่านิทาน ตามที่ได้จับฉลากไว้

****กลุ่มของดิฉัน เรื่อง พระจันทร์ยิ้ม เล่าไปตัดไป

กลุ่ม เพลง     เรื่อง    กระต่าบกับแครรอท          เล่าด้วย เชือก


กลุ่ม เฟริ์น  เรื่อง ดาวนน้อยลอยในทะเล            เล่าไปฉีกไป


กลุ่ม ปักเป้า    เรื่อง ความสามัคคีของผีเสื้อ       เล่าด้วย เชือก


กลุ่ม  หนิง      เรื่อง ยักษ์ 2 ตนหัวใจเดียวกัน     เล่าไปพับไป


กลุ่ม  หยก      เรื่อง ชายขี้เบื่อ                           เล่าไปพับไป

กลุ่ม  ละออ     เรื่อง  ดินสอวิเศษ                      เล่าไปพับไป


กลุ่ม  ส้ม         เรื่อง   เต่าขี้บ่น                          เล่าด้วย เชือก


กลุ่ม แป้ง         เรื่อง    ครอบครัวทั้ง 4               เล่าด้วยเชือก


กลุ่ม อ๊อฟ        เรื่อง  เรือโจรสลัด                     เล่าไปฉีกไป


กลุ่ม  แกน        เรื่อง หัวใจล้านดวง                   เล่าไปฉีกไป


กลุ่ม  พราว      เรื่อง  เจ้าหมีกับผึ้งน้อย              เล่าไปตัดไป


กลุ่ม  กวาง       เรื่อง  เพื่อน                             เล่าไปวาดไป


วันศุกร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ 2555

วิชา การจัดประสบการณ์ทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย EAED 2203

เวลาเรียน 8.30 - 12.20 น.   วันนี้เข้างานกิจกรรมอาเซียนที่ศูนย์ครู โดยมีวิยยากรเป็นผอ.ราตรี  ศรีไพวรรณโรงเรียนพระยาประเสริฐ สุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)  ก่อนที่ท่านผอ.จะได้บรรยายเรื่องอาเซียนนั้น  ท่านก็ได้ให้นักศึกษาทำข้อสอบเกี่ยวกับอาเซียน 


อาเซียน  เกิดที่แหลมแท่น  จังหวัดชลบุรี  เกิดขึ้นเวลา 10.50 น. วันที่ 8สิงหาคม วิถีอาเซียนจะมุ่งไปสู้่สันติสุข

คำขวัญของอาเซียน  

One Vision One Identity One Community
หนึ่งวิสัยทัศน์  หนึ่งเอกลักษณ์   หนึ่งประชาคม

ตราสัญลักษณ์ของอาเซียน

ต้นข้าวสีเหลือง 10 ต้น มัดรวมกัน


สีเหลือง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง 
สีแดง หมายถึง ความกล้าหาญและการมีพลวัติ                                
สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ 
สีน้ำเงิน หมายถึง สันติภาพและความมั่นคง


สมาชิกผู้ก่อตั้งอาเซียน

ไทย
มาเลเซีย
อินโดนีเซีย
ฟิลิปปินส์
สิงคโปรค์


กฎบัตรอาเซียน 

16 ธันวาคม พ.ศ. 2551
สำนักเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat) ตั้งอยู่ที่่ กรุ่งจากาตาร์
เลขาธิการ : ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ (เริ่มดำรงตำเเหน่งเมื่อปี พ.ศ. 2551)หลักพื้นฐานของอาเซียน

1. การตัดสินใจโดยหลักฉันทามติ
2. การไม่แทรกแซงในกิจการภายในของกันและกัน
3. ร่วมมือเพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชน

3 เสาหลักที่อาเซียนต้องทำ

เสาที่1  ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ( APSC )
เสาที่2  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ( AEC )
เสาที่3 ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม ( ASCC )


เพลงประจำอาเซียน 
“The ASEAN Way”
เป็นผลงานจากประเทศไทยที่ชนะเลิศจากการแข่งขันระดับภูมิภาคอาเซียน 
ประพันธ์โดยนายกิตติคุณ สดประเสริฐ (ทำนองและเรียบเรียง)
ได้เริ่มใช้บรรเลงอย่างเป็นทางการครั้งแรกในพิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 14
ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2552 ที่อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์


เนื้อร้อง ภาษาไทย
พลิ้วลู่ลม โบกสะบัด ใต้หมู่ธงปลิวไสว
สัญญาณแห่ง สัญญาทางใจ
วันที่เรามาพบกัน
อาเซียน เป็นหนึ่ง ดังที่เราปรารถนา
เราพร้อมเดินหน้าไปตรงนั้น
หล่อหลวมจิตใจ ให้เป็นหนึ่งเดียว
อาเซียนยึดเหนี่ยวสัมพันธ์
ให้สังคมนี้ มีแต่แบ่งปัน
เศรษฐกิจ มั่นคง ก้าวไกลเนื้อร้อง ภาษาอังกฤษ
Raise our flag high, sky high
Embrace the pride in our heart
ASEAN we are bonded as one
Look-in out-ward to the world.
For peace, our goal from the very start
And prosperity to last.
WE dare to dream we care to share.
Together for ASEAN
We dare to dream,
We care to share for it's the way of ASEAN.

กลุ่มอาชีพที่เข้าสู่อาเซียนคือ

1. แพทย์
2. วิศวกร
3. พยาบาล
4.ทันตแพทย์
5. สถาปัตยกรรม
6.สถาปนิก
7. ประกอบการท่องเที่ยว
8. บัญชี

วันพุธที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2555

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ 2555

วิชา การจัดประสบการณ์ทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย EAED 2203

เวลาเรียน 8.30 - 12.20 น.

  
    วันนี้อาจารย์ให้แต่ละกลุ่มคิดคำกลอนเลิกเหล้า  

        กลุ่ม ว : รักครอบครัว รักชีวิต คิดสักนิดก่อนดื่มเหล้า..นะจ๊ะ 

 • กลุ่ม ส เลิกเหล้า เลิกจน..เทิดไท้องค์ราชันย์ 
 • กลุ่ม พ : เหล้าทำลายสุขภาพจิต ทำลายชีวิตคนไทย 
 • กลุ่ม ธ,ท : เลิกเถอะ!!..สุรามีพิษร้าย อันตรายถึงชีวิต 
 • กุล่ม น : สุราคือชีวิต เลิกเถิดก่อนชีวิตจะวอดวายเพื่อสายใยในครอบครัว 
 • กลุ่ม ป : เลิกดื่ม เลิกเหล้า เลิกจน รวยจริงๆนะพี่ 
 • กลุ่ม ย : พี่จ๋า..รักชีวิต รักครอบครัว อย่ามัวเมาสุรา..น้องขอร้อง 
 • กลุ่ม ต : บุรุษสตรีชะนีข้ามเพศ..โปรดเลิกเหล้าเพื่อให้ทาน เลิกพาลด้วยการเลิกดื่มเหล้า 
 • กลุ่ม ร : เพื่อนเอย..เหล้าเบียคือยาพิษ อย่าหลงผิดริอาจลอง 
 • กลุ่ม ด : ถ้ารักน้องจริง เลิกเหล้า เลิกจน เริ่มมีสติ เพื่ออนาคตของเรา 
 • กลุ่ม ม : คิดสักนิด..ดื่มเหล้า เสียตังค์ เสียสติ 
 • กลุ่ม ช : พ่อจ๋า..สุราทำลายชีวิต อย่าหลงผิดคิดดื่มสุรา หนูจะพาพ่อดื่มนม 
 • กลุ่ม ถ : อยากให้พี่เพิ่มอายุ เพิ่มชีวิต ด้วยการไม่ดื่มสุรา 
 • กลุ่ม พ : โปรดหยุด!..เหล้าทำลายสุขภาพจิต ทำลายชีวิตคนไทย 
 • กลุ่ม บ : ประกาศ..ช่วงนี้ชี้แนะ..งดเหล้าออกพรรษา ปีศาจสุราไม่ครองเมือง 
 • กลุ่ม ล : มาพวกเรามา คว่ำแก้วเลิกเหล้า ครอบครัวมีความสุข จริงๆนะ อาจารย์ให้แต่ละกลุ่มนำเสนอเพลง

กลุ่มของดิฉัน นำเสนอเพลง...เด็กดีตั้งใจเรียน

ทำนองเพลง..แมงมุมลาย


ทุกทุกวันแต่เช้า            พวกเรารีบมาโรงเรียน

มาฝึกอ่านฝึกเขียน       นั่งเรียนด้วยความตั้งใจ

A B C ครูสอน             พอถึงตอนพยัญชนะไทย

เราสนุกสดใส             ตั้งใจ  ตั้งใจ  นั่งเรียน                 


กลุ่ม เฟริน  เพลง สัตว์อะไร

          จิ๊บ จิ๊บ จิ๊บ จิ๊บ จิ๊บ จิ๊บ         เอ๊ะ นั้นเสียงอะไร

เด็กเด็กรู้บ้างไหม    เสียงอะไรช่วยตอบคุณครู  (ซ้ำ)

         ก๊าบ ก๊าบ ก๊าบ ก๊าบ ก๊าบ      เอ๊ะ  นั้นเสียงอะไร

เด็กเด็กรู้บ้างไหม     เสียงอะไรช่วยตอบคุณครู  (ซ้ำ)

        แปล๊น แปล๊น  แปล๊น แปล๊น  แปล๊น    เอ๊ะ นั้นเสียงอะไร

เด็กเด็กรู้บ้างไหม     เสียงอะไรช่วยตอยคุณครู   (ซ้ำ)กลุ่ม พลอย    เพลง  บ้านหนูอยู่ไหนจ๊ะ

  หนูจ๋า บ้านหนูอยู่ไหน          มีอะไรน่าสนใจบ้าง

คุณครู นั้นอยากรู้จัง เล่าให้ฟังบ้างได้ไหม

ทำท่าให้ดูก็ได้  ท่าอะไรก็ตามใจหนู  

ลั้ลลาลั้ลลาลั้ลลั้ลลาลั้ลลาลั้ลลาลั้ลลา


กลุ่ม ส้ม  เพลง ดื่มนมกันเถอะนะ

  เด็กเด็ก ดื่มนมกันนะ  ดื่มนมกันนะ ร่างกายแข็งแรง

มีทั้งนมหวาน นมจืด  มีทั้งนมหวานนมจืด

  มาซิมา   มาดื่มนมกันเถอะ นะ

  มาซิมา   มาดื่มนมกันเถอะ นะ
กลุ่มดาว   อู๊ด...อู๊ด..

      ลูกหมูตัวกลมกลมอ้วนกลมบอก            ขอนมเพิ่มอีกนะ   อู๊ด   อู๊ด

เอาไปเลยจ๊ะ   แม่หมูบอก                            ดื่มให้หมดแล้วร้อง    อู๊ด อู๊ด

ลูกหมูตัวกลมกลมอ้วนกลมบอก                   ออกไปเล่นข้างนอกกันเถอะ   อู๊ด  อู๊ด

ไปไม่ได้จ๊ะต้องทานข้าวก่อน                        ทานข้าวให้หมดจานก่อน  อู๊ด   อู๊ด

ลูกหมูตัวกลมกลมอ้วนกลมบอก                   เริ่มง่วงนอนแล้วสิ  อู๊ด  อู๊ด

นอนไม่ได้จ๊ะ  แม่หมูบอก                              แปรงฟันก่อนเข้า นอน    อู๊ด  อู๊ดกลุ่มบุ๋ม   เพลง สบายตัว สบายใจ

    อาบน้ำแล้วสบายตัว   สระผมแล้วสบายใจ

แปรงฟัน แล้วยิ้มสดใส   ดูซิดู ฟันขาว สะอาดจัง  ดูซิดู ฟันขาวสะอาดจัง

กลุ่ม นิด  เพลง  ออกกำลังกาย

  เต้น เต้น เต้น     เรามาเต้น  เต้นออกกำลัง

เต้นแล้วจะมีพลัง   เต้นแล้วจะมีพลัง  

เต้น สนุกจัง ร่างกายแข็งแรง  เย้ๆ   


กลุ่มเมย์   เพลง หนูจ๋า

   หนูจ๋่า  รีบมาโรงเรียน  รีบมาโรงเรียน

มาฟังคุณครู    มาเรียนจะได้ความรู้

มาสิมาดู   มาเล่นด้วยกัน

ลั้ล ลาลั้ลลา ลั้ลลา ลั้ลลา ลั้ลลา ลั้ลลา ลั้ลลา


กลุ่ม กวาง  เพลง  ดื่มนม

 ฉันอยากดื่ม  นมมันเนย   ฉันอยากโตไวไว

ฉันชอบดื่ม   รสจืดจืด      รสชาติก็อร่อย

ลองสักแก้วเหมือนฉันเอาไหม   ไม่ไม่ไม่เราไม่โอเค

ลองสักแก้วเหมือนฉันเอาไหม  ได้ได้ได้เราชอบเหมือนกัน

งั้นมาดื่ม  นมกันเถอะ  จะได้สูง เหมือนครู


กลุ่มเกด    เพลง เป็ดอาบน้ำ

  ก๊าบ ก๊าบ  ก๊าบ  เป็ดอาบน้ำฝักบัว  ถูสบู่ตามตัว

ล้างหน้า ล้างหน้า แปรงฟัน   เป็ดอาบน้ำฝักบัว  ก๊าบ ก๊าบ

กลุ่ม ปักเป้า   เพลง  ผีเสื้อตัวเรา

  ลดพัดแรง  ลมพัดเบา

ผีเสื้อของเรา   บินมาตรงนี้

ดูให้ดีว่ามีกี่ตัว  ดูให้ดีว่ามีกี่ตัว

1 ตัว 2 ตัว 3 ตัว 4 ตัว 5 ตัว 6 ตัว 7 ตัว 8 ตัว 9 ตัว 10 ตัว 


กลุ่ม บี  เพลง เต่า

   เต่า  เต่า  เต่า

เต่า อาบน้ำในนา

ตาก็จ้องมองหา

ผักบุ้งนานั้น อยู่หนใด

วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ 2555

วิชา การจัดประสบการณ์ทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย EAED 2203

เวลาเรียน 8.30 - 12.20 น

   วันนี้อาจารย์ได้เปิด PowPoint อธิบายเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้วรรรกรรมเป็นพื้นฐาน ซึ่งยกตัวอย่างเรื่อง "ช้างน้อยอัลเฟรต"
     


       เรื่องย่อมีอยู่ว่า : อัลเฟรตเป็นช้างที่มีงวงยาวมาก  อัลเฟรตรู้สึกอายที่ตนมีงวงยาวกว่าช้างตัวอื่น  
จึงพยายามซ่อนงวงของตนเอง  วันหนึ่งอัตเฟรตได้ยินเสัยงร้องขอความช่วยเหลือของเด็กผู้หญิง
คนหนึ่งที่ติดอยู่บนภูเขา  อัลเฟรตได้ใช้งวงช่วยเด็กผู้หญิงลงมา  สัตว์อื่นๆต่างชืื่นชมอัลเฟรต  ตั้งแต่นั้นมาอัลเฟรตก็อยู่อย่้างมีความสุขโดยไม่อายที่ตนงวงยาว
   

แนวคิดสำคัญ

- แม้ว่าเด็กๆจะแตกต่างจากคนอื่น เด็กๆก็สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขได้
- การฃ่วยเหลือผู้อื่่นเป็นสิ่งที่ดี เด็กๆควรปฏิบัติอยู่เสมอ
- เด็กๆควรขอบคุณผู้ให้ความช่วยเหลือหลังจากที่ครูเล่าเรื่องช้างอัลเฟรตให้เด็กๆฟัง เด็กๆผลัดเปลี่ยนออกมาเล่าเรื่องให้เพื่อนๆฟัง 


   ทั้งการเล่าเรื่องจากหนังสือนิทาน เล่าเรื่องโดยเรียงลำดับภาพเหตการณ์/กิจกรรมนี้เป็นการส่งเสริมความสามารถในการจับใจความจากการดดูภาพและฟังเรื่่องราว  เดด็กได้ฝึกแปลความ  ตีความ  
คาดคะเน ความเข้าใจของตนและเก็บประเด็นสำคัญ แล้วผสมผสานสิ่งที่ฟังเป็นเรื่องราวถ่ายทอดความหมายให้ผู้อื่นเข้าใจ  ซึ่งเป็นความหมายสำคัญของการอ่าน


ให้เด็กได้ทำกิจกรรมเกี่ยวกับนิทานเรื่องช้างน้อยอัลเฟรต

- เด็กแสดงละครสร้างสรรค์เรื่องช้างน้อยอัลเฟรต  โดยมีครูช่วยเล่าเรื่อง  เด็กๆแสดงบทบาทความรู้สึกของตนเอง   เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการเลือกสัญลักษณ์ที่เหม่ะสม

-เด็กๆช่วยกันประดิษฐ์ช้างน้อยอัลเฟรต ทำให้เด็กๆรู้จักทำงานตามลำดับขั้นตอน  ตั้งแต่ฉีกกระดาษ  ทากาว  แปะกระดาษ ขนกล่อง นำฟองน้ำจุ่มสีมาปั๊มที่ตัวช้าง  ติดกาว  ติดหาง เด็กๆจะได้ทำงานแบบร่วมมือ  มีความคิดในการประดิษฐ์ของเล่นด้วยตนเอง

- เด็กๆเล่นเกมจับคู่ช้างที่เหมือนกัน  เด็กๆสนุกกับการสังเกตความเหมือนและความต่างของภาพ

- เด็กๆประดิษฐ์ช้างด้วยการบีบกาวตามเส้น  แล้วนำทรายสีมาโรย เด็กๆจะได้การประสานสัมพันธืกันของกล้ามเนื้อ

- เด็กๆประดิษฐ์ดอกทานตะวันฉากในห้องเรียนเช่นเดียวกับปกของนิทานเรื่องช้างน้อยอัลเฟรต  เด็กๆจะได้รู้จักการใช้กรรไกร ฝึกการประสานสัมพนธ์กันของกล้ามเนื่อเล็ก

อาจานย์ให้ฟังเพลงเกาะสมุย
เนื้อเพลง เกาะสมุย
* ที่เกาะสมุยมันมีอะไร
ที่ทำให้คุณนั้นต้องอยากไป ที่ทำให้คุณนั้นต้องติดใจมาชวนผม

Do you want to know bout’ paradise?
This time is really hard to find
Sunshine is brighting all the time at Koh Samui na na na

** เป็นแค่เพียงเกาะนึงอยู่เคียงด้ามขวานทะเลอ่าวไทย
หาดทรายก็สวยไม่เป็นรองใคร เกาะบ้านผม

มีแค่เพียงต้นพร้าวและลิงทะโมนที่ซนว่องไว
แต่ลิงบ้านผมมันดังกว่าใครเรื่องขึ้นพร้าว ฮ่ะฮาฮา

*** แต่ทำไมใครต่อใครจึงอยากให้ผมพาไป
นี่มันมีดีอะไรที่บ้านผม นา นา นา นา นา

( ซ้ำ * )

ก็เป็นแค่เพียงเกาะนึงอยู่ไกลโพ้นท้องทะเลออกไป
แต่มีผู้คนที่มีน้ำใจจนเปี่ยมล้น

คนไทยคนฝรั่งอยากไปบนเกาะทุกแห่งทุกหน
ก็ตกลงพาไปทุกคนให้สมใจ

( ซ้ำ ***, * )

โนงเนง โนงเนง นานานา โนงเนง โนงเนง โนงเนง นานานา โนงเนง โนงเนง โนงเนง นานานา โนงเนง โนงเนง โนงเนง นานานา โนงเนง ฮ่ะฮา

ก็จะพาคุณไปหาดเฉวงที่มีผู้คนครื้นเครงไม่เคยได้นอนหลับไหล (C-H-A-W-E-N-G
if you wanna see the color of night life)
ก็จะคุณนั้นไปดูหิน ที่เกาะสมุยของเราก็มีหินตาหินยาย
(ladies and gentlemen
let’s see what happen at หินตาหินยาย)
ก็จะพาคุณนั้นไปดูควาย ที่เกาะสมุยของเรานั้นก็มีควายชน
(If you need an exciting, a buffy fighting won’t be a wasted time)

เปิดประทุนพาไปบนถนนเลาะลี้ยววิ่งวนบนถนนรอบเกาะ

ไปกินเงาะ ทุเรียน ลางสาด น้ำมะพร้าว ซีฟู้ด มังคุดที่มันอร่อยสุดสุดถ้าหากว่าคุณนั้นชอบ

พาไปแลหนังลุง พาไปแลโนราห์

เธอรบเร้ามานานอยากไปกับผมสองคน ก็เธอคงเกินจะทนเลยชวนผม

( ซ้ำ *, * )
ั้่้่้
                                     วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ 2555

วิชา การจัดประสบการณ์ทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย EAED 2203

เวลาเรียน9.00 - 12.30 น.(เรียนชดเชย)    การที่ให้เด็กเล่าเรื่องใกล้ตัว จะได้ฝึกประสบการณ์ภาษา เพราะเรื่องใกล้ตัวจะง่ายต่อเด็ก

1. เกมของรักของหวง จะเป็นเกมที่ได้ใช้ภาษาแสดงความหมาย แสดงความรู้สึก แปลงความรู้สึกเป็นคำพูด

2. เกมโฆษณา เด็กจะต้องคิดวอเคราะห์เชื่อมโยง และสื่อออกมาเป็นภาษา และพยายามหากลยุทธิ์ที่จะหาลักษณะ
ของของตัว เด็กจะได้เรียนรู้จากสื่อ

3. เกมการเล่าข่าว วัตถุประสงค์หลักเพื่อจะให้เด็กได้ฝึกทักษะและมีประสบการณืในการพูด

4. เล่าเรื่องราวประสบการณ์ของตนเอง เด็กได้ทบทวนเรียงลำดับเรื่องราวของตนเองเป็นคำพูด ฝึกหลัหไวยกรณ์การเรียงประโยค

5. ประชาสัมพันธ์
--ตัวอย่างที่ดิฉันคิด  สวัสดี ชาวชุมชนเคหะทุกท่าน เนื่องจากวันที่20สิงหาคม ชุมชนของเราได้จัดบริการตัดผมฟรีให้กับพี่น้องชุมชนใครสนใจขอเชิญได้ที่ลานกิจกรรมของชุมชนในเวลา08.00-12.00น.


เกมที่จะสามารถจัดให้เด็กๆได้มีดังนี้

-เกมปรบมือ
-ทายปัญหา
-เกมเคลื่อนไหวและจังหวะ
-เกมบอกชื่อและทำท่าทางประกอบ
-เกมการศึกษา